Verhuurcontract Autohandel Pieters & huurder

Huurvoorwaarden :

Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en diegenen die hem vertegenwoordigen. De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
Diegene die het contract tekent is altijd verantwoordelijk voor de wagen en alles wat in deze overeenkomst staat vermeld. Het gebruik nemen van de wagen impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van onze volledige huurvoorwaarden. Deze overeenkomst is tevens van toepassing in geval van sponsoring en/of het gratis ter beschikking stellen van een motorhome.

Rijbewijs en identiteitskaart :

De huurder moet een geldig rijbewijs (minimum B) en identiteitskaart kunnen voorleggen.
De verhuurder heeft het recht om hiervan een kopie te vragen aan de huurder.
De huurder moet minstens 26 jaar oud zijn en minimum 2 jaar een rijbewijs in het bezit hebben.

Prijzen :

De reservatie is pas definitief na ontvangst van 40% van de huursom met een minimumbedrag van 350 €. Bij gebrek hiervan heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op de teruggave van het betaalde voorschot aan de huurder. De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele optelfouten om de huurovereenkomst naar juistheid te corrigeren.

Onze prijzen zijn inclusief BTW, omniumverzekering met reisbijstand met een vrijstelling van 1.250 euro vrijstelling (per schadegeval), verbruik van gas en toiletreinigingsmiddelen zijn niet inbegrepen. Dieselverbruik en AdBlue is ten laste van de huurder, oplevering met volle dieseltank en terug binnenleveren met volle dieseltank. Eventueel verschil is ten laste van de huurder. Adblue vullen we steeds bij na terugkomst in onze garage. De kosten hieraan verbonden is ten laste van de huurder. 

Het eindsaldo inclusief de waarborg dient ten laatste 7 dagen voor het vertrek te worden afgerekend in cash of via bankoverschrijving. Let op : wij aanvaarden geen betalingen via creditcard.

Uitrusting :

Volgens inventaris omvat de uitrusting een uittrekbaar luifel, een aansluitsnoer voor 220v elektriciteit, een vulslang voor water, gas en toiletchemie. Ook oprijplaten 4 fluo jasjes, brandblusser en verkeersdriehoek zijn steeds aanwezig in de laadruimte.
De motorhomes zijn voorzien van een track & trace volgsysteem.
Alle uitvoeringen zijn aangepast voor rijbewijs B, met bestuurder vanaf 26-jarige leeftijd.

Huisdieren:

Huisdieren zijn NIET toegelaten, de eventuele schade veroorzaakt is niet inbegrepen in de omniumverzekering en zal voor het volledige bedrag gefactureerd worden aan de huurder.

Voorwaarden :

Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen. Andere landen toegelaten na onderlinge afspraak. Na goedkeuring zal U hiervan een schriftelijke toestemming ontvangen.
Eventuele problemen of schade onderweg dienen onmiddellijk telefonisch aan ons te worden gemeld, zodat wij voor aankomst de nodige maatregelen kunnen treffen.

Eventuele schade reparaties, ontbrekende stukken vervangen of noodzakelijke reiniging gebeuren op kosten van de huurder. Toilet, ijskast enz... zijn leeg en gereinigd. Bij niet reiniging wordt 150 € aangerekend. Gasfles moeten vol zijn bij teruggave van de motorhome, indien niet vol zal er € 50 gerekend worden per fles.

Oplevering door ons gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. De huurder brengt de motorhome ook in dezelfde conditie terug. Eventuele nog aanwezige defecten worden door U bij vertrek gemeld.

Reiniging door de huurder gebeurt niet in een carwash, niet met hogedrukreiniger of schuurmiddelen.
Wegens laattijdige teruggave, om welke redenen ook, overmacht inbegrepen, zal de huurder een forfaitaire schadevergoeding van € 500 verschuldigd zijn per aangevatte tijdsspanne van 24u na de hiervoor bepaalde datum voor teruggave dit onafhankelijk van de eventuele schadevergoeding die de verhuurster aan de volgende huurder zou moeten betalen wegens laattijdig beschikbaarheid van de motorhome. Alleen de laattijdige teruggave, te wijten aan een technische panne die niet het gevolg is van verkeerd gebruik door de huurder of een gebruik in strijd met de bepalingen van huidig contract en die aan de verhuurster per mail of aangetekend schrijven werd gemeld uiterlijk op de voorziene afgiftedatum, ontslaat de huurder van de betaling van de hiervoor bepaalde schadevergoeding van € 500.

De motorhome mag een max toegelaten gewicht hebben van 3500 kg incl passagiers, hou daar rekening mee. Bij eventuele boetes zijn deze volledig ten laste van de huurder. Het nuttige laadvermogen is 300 kg incl de personen en de bagage.

Indien het voertuig verboden tot verkeer krijgt wegens overlading zijn de takelkosten en alle kosten ten gevolge van deze overtreding volledig ten laste van de huurder, dit staat los van de € 1250 waarborg.

Artikel 1: Partijen

TUSSEN
Naam bedrijf:                              AUTOHANDEL PIETERS
Straat + huisnummer:                 BRUGSESTEENWEG 112
Postcode + Gemeente:              8460 ROKSEM
BTW nummer:                            BE0841.422.936
TEL nummer:                             059/800550

Hierna de verhuurder genoemd

EN

Dhr en Mevr.
Adres:
Telefoon:
Rijbewijs:
Rijksregisternummer:

Hierna de huurder genoemd.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 2: Voorwerp.

De huurder neemt de hierna beschreven motorhome, voorzien van alle boorddocumenten, van het bijhorend gereedschap en alle accessoires, in huur zonder bestuurder en erkent er bezit van genomen te hebben in perfecte staat, volledig werkend, perfect onderhouden en zonder enige gebreken. De exacte beschrijving wordt opgemaakt voor het vertrek.
Bij elke verhuring zal er voorafgaandelijk een uitgebreide omstandige inventaris opgemaakt wordt met bijgevoegde foto’s.

Artikel 3: Beschrijving.

Voertuig van het : - merk:                    Fiat ducato chausson       - type:          2,3 Multijet - 130 pk

- km stand vertrek:............................................... - nr plaat:              2-CAC-770

Beschrijving voertuig :

Dieseltank, dubbele airbag, bluetooth radio, airco op de motor, centrale vergrendeling, elektrische verstelbare ruiten, zonneluifel , dakvenster, muggendeur, 5 of 4 zitplaatsen met gordels, 5 of 4 slaapplaatsen, verstelbare cockpit stoelen, ESP, ASR, Traction, achteruitrijcamera.
De camper heeft achteraan een stapelbed voor 2 personen, tafel ombouw voor 1 persoon en een ruim bed voor 2 personen boven de cockpit, is voorzien van een dak airco, webasto verwarming, TV vlaanderen met satelliet, microgolfoven, gas/kookfornuis, grote frigo met afzonderlijke diepvries, Eetgerief voor 4 personen (potten, pannen, glazen, borden, bestek, senseo koffiezet, etc...), Tafel en 4 stoelen. aparte ruime douche, lavabo en toilet voorzien. Grote garage waar u Fietsen of bagage in kan plaatsen, luifel en trekhaak voor fietsrek buiten.

Artikel 4: Duur.

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur: vanaf............................................. tot ............................................... Indien het voertuig langer in bezit blijft van de huurder dan zal onmiddellijk de politie hiervan op de hoogte gebracht worden. Afhaling: op afspraak.
Terug: (datum)...............................................................................(uur)............................

Inbegrepen .............................. km voor deze periode, extra kilometers bovenop de inbegrepen km’s worden aangerekend aan een tarief van € 0,22/km.

Artikel 5: Huurprijs en betalingswijze

1.TOTAAL HUURPRIJS INCL BTW:.................................................

2. Voorschot van 40% = ................................ bij reservatie (te voldoen binnen de 8 dagen na datum overeenkomst) per overschrijving op BNP BE18001655796565 of cash.

3. Resterende saldo te betalen ten laatste 1 week voor de aanvang van de huurperiode. 4. Waarborg van 1000 euro te betalen voor vertrek.

Artikel 6: Inbegrepen in de huurprijs.

Omniumverzekering (vrijstelling van 1.250 € per schadegeval)
Reisbijstand in Europa: Dit geldt voor de landen zoals beschreven in de polis.
1 fles WC-product, , elektriciteitskabel met adapter, omnistore luifel, 1 gasfles, gevulde watertank, waterslang, stormbanden voor luifel.
Onderweg noodzakelijke onderhoudsbeurten en/of reparaties van motor en mechaniek, mits voorlegging van een duidelijke en officiële factuur op naam van de verhuurder. Dit zal eerst moeten voorgelegd worden aan de verhuurder om zijn akkoord te bekomen. Gewone geschreven bonnen en/of facturen van niet-erkende garages worden niet aanvaard.
Artikel 7: Niet inbegrepen in de huurprijs
De kosten van reparatie aan de motor en mechanische delen als gevolg van verkeerd gebruik en verwaarlozing van de ontstane defecten onderweg. Boetes en processen verbaal (zie artikel 19),Tolheffingen, Het verbruik van motorbrandstof, motorolie, water en gas. Extra accessoires zoals GPS, tafel, stoelen, keukengerei, fietsrek
Artikel 8: Reservatie
De reservatie is pas definitief na ontvangst van het voorschot (zie Artikel 5) en het bezorgen van het rijbewijs en identiteitskaart binnen de 8 dagen na datum overeenkomst. Indien later vervalt de reservatie. Indien de betaling van het resterende saldo (zie Artikel 5) niet nagekomen wordt heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op de teruggave van het betaalde voorschot. De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele optelfouten om de huurovereenkomst naar juistheid te corrigeren.
Artikel 9: Waarborg
De huurder zal een waarborg betalen gelijk aan 1.250 €. Dit kan betaald worden samen met het resterende saldo zoals beschreven in Artikel 5 of op het moment van afhaling van voertuig. Het bedrag van de waarborg zal ten laatste 1 week na inlevering terugbetaald worden aan de huurder, in zoverre dat de wagen wordt teruggegeven aan de verhuurder in de staat zoals beschreven voor vertrek (zie Artikel 2). In geval van schade wordt deze per aankomst beschreven en gefotografeerd. Deze vaststelling wordt door de huurder ondertekend onder voorbehoud van achter opgemerkte schade of gebreken. In geval van schade wordt de volledige waarborg ingehouden, tot na de afhandeling van het schadedossier. De huurder is verplicht om bij de inlevering alle aangebrachte schade te melden. Bij het opzettelijk verzwijgen of verbergen van schade andere dan gebruikssporen zal bovenop de schadevergoeding een forfaitaire kost aangerekend worden van 125€. De schadevergoeding voor de schade kan vergoed worden met de waarborg. Indien er nog bijkomende schade is bovenop de huurwaarborg, zal er een factuur opgemaakt worden aan de huurder die binnen de 8 dagen moet betaald worden zodat het op deze wijze geregeld kan worden Er kan eventueel een deskundige aangesteld worden op kosten van de huurder indien er een discussie is.
Artikel 10: Teruggave
Aan het einde van onderhavige overeenkomst, of in geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst moet de huurder de wagen in goede staat van werking teruggeven aan de verhuurder of aan iedere door deze laatste aangewezen persoon, en dit op het adres zoals vermeld in Artikel 1. Partijen komen overeen dat de wagen zich in een goede staat van werking bevindt indien dit in overeenstemming is met de in Artikel 2 genoemde volkomen goed onderhoud en mechanische werkingsstaat, zonder spoor van enigerlei beschadiging, behoudens normale slijtage.
Elke vertraging bij de teruggave van de wagen die te wijten is aan de huurder zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot de betaling door de huurder van een vergoeding van 500€ per gestarte periode van 24u wegens genotderving.

Bij aflevering dient het voertuig aan de volgende beschrijving te voldoen:

Exterieur NIET reinigen !!!

Interieur proper terug aub, indien niet = 45 euro/uur om te reinigen.

WC-tank werd leeggemaakt en gespoeld, bij gebreke 50€. De afvalwatertank is leeg, bij gebreke 50€

Olie niveau in orde, gasfles gevuld en dieseltank vol.. Bij gebreke wordt het tegoed afgehouden van de waarborg.

Gasfles niet vol = 50 euro, AdBlue niet vullen (dit is ter plaatse in onze garage), dieseltank niet vol = diesel + 50 euro

Als door het te laat terugbrengen door de huurder de verhuurder een andere huurovereenkomst niet kan naleven, zal de huurder instaan voor de schade hieromtrent. Gevallen van overmacht worden volledig uitgesloten.

Artikel 11: Ten persoonlijke titel

De huurder verbindt zich er toe de wagen noch in onderverhuring te geven noch over te laten noch ter beschikking van een derde stellen.

Artikel 12: Rijbewijs en identiteitskaarten

De huurder dient een kopie voor te leggen van rijbewijs en identiteitskaart van alle bestuurders. De minimum leeftijd voor het besturen van de camper bedraagt 26 jaar en de bestuurder dient minimum 2 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. De huurder verklaart niet vervallen te zijn van het recht op besturen en tevens een grondige kennis te hebben van het besturen van een wagen.

Artikel 13: Gebruik van de verhuurde voertuig.
De huurder is verplicht de mobilehome te onderhouden als een goede huisvader en regelmatig olie, waterpeil en bandendruk te controleren

De huurder verbindt er zich toe dat de gehuurde wagen niet gebruikt wordt:

 • -  Voor het betaald transport van passagiers of goederen

 • -  Voor het voorttrekken van een wagen of enigerlei aanhangwagen.

 • -  In het kader van enigerlei autosport of competitie

 • -  Aanpassing te doen aan het voertuig

 • -  Transport van andere goederen dan louter persoonlijke goederen bestemd voor het verblijf in de motorhome gedurende de huurperiode.

  Tevens verboden:

 • -  Het gebruik van frituurolie en andere licht-ontvlambare stoffen in het voertuig

 • -  Roken in het voertuig

 • -  Smokkel van verdovende middelen, goederen of personen zonder papieren. Dit geld ook voor kleine hoeveelheden sigaretten.
  Bij gebreke zal u een schadevergoeding aangerekend worden van 250€ of de prijs van de chemische reiniging.
  Bij een laattijdige betaling van een gedeelte van de huur zijn er intresten en schadevergoeding verschuldigd door de huurder.

  Artikel 14: Fout van de huurder.

  De huurder staat zelf in voor alle gevolgen van zijn eigen opzet, zware fout, zware nalatigheid evenals voor zijn contractuele tekortkomingen. Indien het voertuig schade oploopt door de fout van de huurder, is deze steeds verantwoordelijk voor alle kosten. De huurder moet een familiale verzekering BA onderschreven hebben indien de verhuurder wil vergoed worden voor de schade die ze gecreëerd hebben. Deze familiale verzekering BA zal tussenkomt verlenen als de huurder in fout is.
  In geval van laattijdige betaling van een gedeelte van de huur (bijvoorbeeld bij langer gebruik of bij schade) bij niet-betaling intresten een schadevergoeding verschuldigd is door de huurder.

  Artikel 15: Verzekering

  De verzekeringspolis maakt integraal deel uit van onderhavige huurovereenkomst.
  Voor voertuig(en) werd een burgerlijke aansprakelijkheid, volledige omnium en rechtsbijstand onderschreven.

  Artikel 16: Informatieplicht van de huurder.
  De huurder verbindt zich er toe om de verhuurder binnen 24 uur op de hoogte te brengen van elke fout, schade of gebrek aan het materiaal die de goede werking ervan verhindert of eventueel schade zou kunnen berokkenen aan derden.

  Artikel 17: Onderhoud (enkel van toepassing indien u langer dan 60 dagen huurt)

  De huurder verbindt zich er toe het onderhoud van de wagen uitsluitend door erkende Ford garages te laten uitvoeren, volgens de instructies van het onderhoudsboekje, na overleg met de verhuurder. Herstellingskosten vallen ten laste van de huurder, indien bij de terugbrenging van de wagen aan de verhuurder geconstateerd wordt dat het voertuig niet voor onderhoud werd aangeboden volgens instructie van het onderhoudsboek. Om de kosten van deze herstellingen te bepalen, is overeengekomen dat er tegensprekelijk een bestek zal opgemaakt worden met vermelding van alle uit te voeren werken en hun prijs, dat door beide partijen voor akkoord zal ondertekend worden.

  Artikel 18: Technische defecten.

  Bij immobilisatie door een technisch defect neemt u contact op met de technische bijstandsverzekering (de contactgegevens en polisnummer zijn terug te vinden in de voertuigmap).
  Bij een ander defect brengt u het voertuig naar een lokale merkgarage welke vervolgens contact dient op te nemen met AUTOHANDEL PIETERS op het nummer 0032 59800550 OF EMAIL als we gesloten zijn ter melding van de herstellingskosten. Indien de motorhome tijdens uw reis door een technische panne niet kan gebruikt worden, geeft dit geen recht op pro-rata terugbetaling van de huur. De bijstandsverzekering zorgt ervoor dat de mobilhome naar de garage gesleept wordt en zo snel mogelijk gerepareerd wordt. Indien dit niet op korte termijn kan, wordt u gerepatrieerd. De huur voor de dagen dat u door deze situatie vroeger thuis bent, zijn terug vorderbaar, maar de dagen dat het voertuig in de garage was voor reparatie niet.

  Artikel 19: Inbreuken op het wegreglement.

  De huurder alleen is aansprakelijk voor alle processen-verbaal tegen hem opgesteld tijdens de duur van de verhuring, alsook voor alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. Het is tevens aan te raden om max 110km/u ter rijden naar verbruik en weg ligging toe.

  Artikel 20: Ongeval.

  De huurder ziet af van alle verhaal tegen de verhuurder bij ongevallen waarvan hijzelf en/of inzittenden van de wagen het slachtoffer zouden zijn. Bovendien verbindt de huurder er zich toe om alle nuttige maatregelen te nemen teneinde de belangen en de rechten van de verhuurder en de verzekeringsmaatschappij te vrijwaren, zoals daar zijn:

 • -  Het optekenen van naam en adres van de betrokken partijen in het ongeval alsmede die van de getuigen.

 • -  Ontkennen van elke verantwoordelijkheid of fout.

 • -  Het voertuig niet verlaten zonder de nodige voorzorgen voor veiligheid te nemen.

 • -  Onmiddellijk de politie te verwittigen wanneer een derde aansprakelijk is of wanneer er gekwetsten zijn.

 • Artikel 21: Aansprakelijkheid verhuurder.

 • De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade aan goederen of personen vervoerd in de verhuurde wagen. De huurder onthoudt zich uitdrukkelijk van elke vordering hieromtrent lastens de verhuurder. Bij verlies van de sleutels worden alle sloten vervangen ten laste van de huurder

Artikel 22: Risico’s.

Indien het voertuig niet beschikbaar is door omstandigheden buiten de wil van de verhuurder, zal de deze voorzien in de vervanging van het materiaal, onder dezelfde voorwaarden van deze overeenkomst. Indien geen voertuig ter vervanging beschikbaar is binnen de 24 uur, zal de verhuurder de volledige huursom terug betalen en dit binnen de 7 dagen na de ingang van de huurovereenkomst zoals beschreven in Artikel 4.

Artikel 23: Contractgebied.

De huurder mag enkel reizen binnen Europa in de landen die vermeld zijn op de witte verzekeringskaart.

Artikel 24: Annulering van uw reservatie.

Annulering dient steeds per aangetekend schrijven te gebeuren aan het adres van de verhuurder (zie Artikel 1). Bij annulering van de reservering worden de reeds betaalde sommen niet terugbetaald.

Artikel 25: Ontbinding en verbreking.

De partijen kunnen de overeenkomst zonder enige opzegtermijn noch vergoeding per aangetekend schrijven beëindigen indien de medecontractant in welke mate ook tekort komt aan zijn verplichtingen, voor zover deze tekortkoming niet is verholpen binnen een termijn van 7 dagen na de per aangetekend schrijven gedane kennisgeving van de tekortkoming en de ingebrekestelling om ze te verhelpen.

Artikel 26: Bevoegdheid en toepasselijk recht

Iedere betwisting, betreffende dit contract, wordt uitsluitend geregeld volgens het Belgisch Recht. Ingeval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd. Alle contractuele verbintenissen ontstaan tussen huurder en verhuurder worden geacht te zijn ontstaan in de maatschappelijke zetel van de verhuurder.

Extra opties meegekregen:

 • Optie 1 : Garmin GPS (speciaal voor campers) 10” (25cm scherm) huur : 40 euro voor de volledige periode

 • Optie 2: Fietsrek om op de trekhaak te plaatsen: 50 euro voor de volledige periode

 • Schade voor vertrek (steeds foto nemen door de huurder)

  • • • • • •

  Aldus opgemaakt te Oudenburg op...................................................... in tweevoud, waarvan elke partij erkent één exemplaar ontvangen te hebben. De verhuurder, De huurders(schrijven: gelezen en goedgekeurd 5 pagina’s)

  Naam, voornaam en handtekening huurders